Praktický lékař

MUDr. Ľubica Veselá

Vzdělání
  • LF MU Brno obor všeobecné lékařství - promoce 1999
  • atestace:
    • anesteziologie a resuscitace I. st. 2002
    • urgentní medicína a medicína katastrof 2007
    • všeobecné praktické lékařství pro dospělé 2013
  • diplom ČLK celoživotního vzdělávání lékařů
  • AME-SLZ- vyšetření zdravotní způsobilosti pro piloty sportovních létajících zařízení